Aalborg Kommune – Tilskuds regler

TILSKUD TIL SÆRLIGE GRUPPER

Aalborg Kommune afsætter hvert år et rammebeløb til nedsættelse af deltagerbetalingen. Der ydes kun særlige tilskud til deltagere fra Aalborg Kommune.

Der ydes 6,50 kr. pr. lektion til flg. grupper:

65+ (Folkepensionister)
Arbejdsledige
Kontanthjælpsmodtagere
Sygedagpengemodtagere
Studerende
Førtidspensionister

Betingelser for at opnå tilskud:

Arbejdsledige: Skal være tilmeldt Jobcenteret samt stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

Studerende: Skal være i besiddelse af et gyldigt studiekort.

Handicappede i forhold til emnet:
For at kunne deltage på hold der er særligt tilrettelagt, skal man ved tilmeldingen erklære, at man er handicappet i relation til undervisningsemnet. For at opnå forhøjet tilskud til handicapundervisning, er det en forudsætning, at undervisningen foregår på små hold. Små hold defineres i den forbindelse ”normalt” som max. 7 personer.

DELTAGERE FRA ANDRE KOMMUNER

Borgere fra andre kommuner kan deltage i undervisning i Aalborg Kommune, som efterfølgende sender regning til hjemstedskommunen. En deltager anses normalt for hjemmehørende i den kommune, hvor deltageren er tilmeldt folkeregistret ved kursusstart.

En deltager, som tilmelder sig undervisning m.v. i en anden kommune end hjemstedskommunen, har som betingelse for deltagelse i undervisning m.v. pligt til at oplyse navn, adresse og personnummer til aftenskolen. Deltagere i foredrag fra andre kommuner skal ikke indberettes.